Thực hiện theo công văn 1887/SGDĐT-VP ngày 31/102018 của sở giáo dục Thái Nguyên về hưởng ứng cuộc thi "Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học theo bác" lần thứ II năm học ...