Học sinh trường THCS Kha Sơn kiểm tra học kỳ I năm học 2019- 2020, các môn thi được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt bài thi.