Tuesday, 11/08/2020 - 10:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kha Sơn

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Thực hiện Công văn số 926/ PGD&ĐT ngày 18/10/2017 của phòng GD& ĐT Phú Bình về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017. Trường THCS Kha Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 như sau:

PHÒNG GD&ĐT PHÚ BÌNH

TRƯỜNG THCS KHA SƠN
Số:/BC-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


Kha Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

      Thực hiện Công văn số 926/ PGD&ĐT ngày 18/10/2017 của phòng GD& ĐT Phú Bình về việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Trường THCS Kha Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 như sau:

I. CHỦ ĐỀ VÀ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN:

1. Chủ đề tuyên truyền

          “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

2. Thông điệp truyên truyền

- Hưởng ứng Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em;

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

- Yêu thương và tôn trọng là bí quyết để hạnh phúc gia đình;

- Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn;

- Hãy nói KHÔNG với bạo lực gia đình;

- Đòn roi không làm trẻ nên người. Yêu thương hơn lời quát mắng;

- Thực hiện bình đẳng trong gia đình để xóa bỏ bạo lực gia đình;

- Đừng im lặng, hãy chia sẻ khi bạn bị bạo lực gia đình;

- Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Nội dung

- Nhà trường  phổ biến các nội dung, chủ đề và các thông điệp truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường vào các buổi họp giao ban, họp hội đồng và các buổi sinh hoạt của công đoàn.

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Bình đẳng giới nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên; tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái được sống trong một xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Phổ biến về quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, giải quyết tình trạng bạo lực, xâm hại; hướng dẫn cho phụ nữ, nữ thanh thiếu niên biết kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị lạm dụng sức lao động, bị bạo lực, bị xâm hại; cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng để thực hiện các quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

- Tuyên truyền về những điển hình là những nạn nhân đã lên tiếng vì bình đẳng giới và những tấm gương đã được chứng kiến, lên tiếng chia sẻ, giúp đỡ đối với phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền về các tập thể thực hiện tốt công tác Vì sự tiến bộ của nữ thanh niên, các mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm làm tốt công tác tuyên truyền vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

2. Hình thức

- Phối hợp đẩy mạnh tổ chức tuyên truyền về chủ đề, các thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trên các buổi họp, hội thảo, ngoại khóa. Tăng cường các tin, bài phản ánh các nội dung hưởng ứng Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn thực hiện tuyên truyền trong tổ chức Đoàn – Hội – Đội; tuyên truyền trong sinh hoạt định kì của chi đoàn, chi hội, chi đội; tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trường.

3. Tổ chức các hoạt động

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, gặp mặt; các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao liên quan tới chủ đề của Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

- Phối hợp tổ chức biểu dương những điển hình, những tấm gương là những nạn nhân đã lên tiếng vì bình đẳng giới và những tấm gương đã được chứng kiến, lên tiếng chia sẻ, giúp đỡ đối với phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ các nạn nhân của bạo lực, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác vì sự tiến bộ của nữ thanh niên và trẻ em gái trong thời gian diễn ra Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

         - Tổ chức giáo viên gặp mặt phụ huynh học sinh trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình không bạo lực.

         III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường được phổ biến các nội dung, chủ đề và các thông điệp truyền thông.

- 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường hiểu và xây dựng gia đình hạnh phúc, không có bạo lực gia đình, yêu thương chăm sóc gia đình hạnh phúc.

- 100% học sinh trong trường được bảo vệ, được gia đình, cha mẹ yêu thương, chăm sóc.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Lưu: HS trường.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Nhất

 

                                                                                                 

 


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 90
Tháng 08 : 701
Năm 2020 : 16.318