Saturday, 14/12/2019 - 13:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Kha Sơn

"TỔNG HỢP THỰC TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON" (ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ)

"TỔNG HỢP THỰC TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON" (ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ) (Kèm theo Công văn số 03 /PGDĐT-TCCB ngày 03/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
UBND HUYỆN PHÚ BÌNH
Biểu số 7
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ: KHA SƠN
TỔNG HỢP THỰC TRẠNG THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI
CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON
(ÁP DỤNG CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ)
(Kèm theo Công văn số 03 /PGDĐT-TCCB ngày 03/01/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo)
STT Thiết bị Đơn vị tính Thiết bị dạy học hiện có Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu tối thiểu (%) Nhu cầu mua sắm
bổ sung TBDH
Tổng số Trong đó
Còn sử dụng tốt Hư hỏng nhưng khác phục, sửa chữa được Hư hỏng không khác phục, sửa chữa được Số lượng Giá dự toán
(triệu đồng)
a b c d=e+g+h e g h i k l

TổngI Thiết bị dạy học tối thiểu (1) 0.0829


1 Thiết bị dạy học lớp 6 Bộ 1
1
30 2 20
2 Thiết bị dạy học lớp 7 Bộ 1
1
30 2 20
3 Thiết bị dạy học lớp 8 Bộ 1
1
30 2 20
4 Thiết bị dạy học lớp 9 Bộ 1
1
30 2 20
II Phòng học bộ môn1 Phòng học bộ môn Vật Lý Bộ 1
1
100 1 10
2 Phòng học bộ môn Hóa học Bộ 1
1
100 1 10
3 Phòng học bộ môn Sinh học Bộ 1
1
100 1 10
4 Phòng học bộ môn khác (2) Bộ 1
1
30 3 30
III Thiết bị dùng chung1 Máy tính (3) Bộ 12 11 1
40 18 126
2 Phần mềm tin học (4) Bộ


3 Máy chiếu Bộ 2 2

50 2 20
4 Thiết bị âm thanh Bộ 1 1

50 1 20
IV Thiết bị khác Bộ


1 Thiết bị tự làm (5) Cái/chiếc


2 Thiết bị khác (6) Cái/chiếc


V Thiết bị TDTT (7)
1 1

50 1 20
1
Bộ


2
Bộ


3
Bộ


VI Hệ thống bàn ghế học sinh1 Loại 2 chỗ ngồi Bộ 240 240

100 40 32
2 Loại khác Bộ 10 10

100 2 10

Kha Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Người lập biểuHiệu trưởng

Ký tên
Dương Thu TrangNguyễn Văn Nhất


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 64
Hôm qua : 233
Tháng 12 : 2.397
Năm 2019 : 29.223